Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI – Weranda s.c Gdynia

Dbamy o Państwa prywatność i chcemy, aby w czasie korzystania z naszych usług czuli się Państwo komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)
„WERANDA” S.C.
ul. Hutnicza 18A
81-061 Gdynia
NIP: 586-17-22-111
REGON: 191241273

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej umowy, czy wystawienia faktury VAT.
Cel przetwarzania: Zawarcie i realizacja umowy o wykonanie usługi lub sprzedaży.
Podstawa przetwarzania danych:
umowa sprzedaży/o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. odpowiedź na zapytania ofertowe;
ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Podanie danych: Dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy.
Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora,
Możliwość cofnięcia zgody: w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE
Nie dotyczy

OKRES PRZETWARZANIA
Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych lub
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub
zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta, jeśli to ona była jego podstawą
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Państwa dane są w pełni bezpieczne.

UPRAWNIENIA KLIENTA
Przysługuje Państwu prawo żądania:
dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
żądania przeniesienia danych do innego administratora.
A także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Państwa danych:
biuro rachunkowe;
dostawca usługi hostingu;
podmiot zapewniający usługę poczty elektronicznej;
organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub zapytać o coś związanego z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o wiadomość na adres e-mail: biuro@weranda.biz